DE voordelen van een bedrijveninvesteringszone (biz)

downloa.jpg

Een bedrijveninvesteringszone biedt een aantal voordelen. Bij een gewone ondernemersvereniging is het lidmaatschap op vrijwillige basis. Ondernemers die geen lid zijn profiteren ook van de activiteiten die de ondernemersvereniging organiseert. Bekend is dat de meeste ondernemersverenigingen veel moeite moeten doen om de contributie van de leden binnen te krijgen. Een bedrijven-investeringszone lost dergelijke problemen op. Als een grote meerderheid van de ondernemers voor een bedrijveninvesteringszone heeft gestemd wordt de bijdrage geheven door de gemeentelijke belastingdienst. Iedere ondernemer in het gebied moet deze heffing betalen. Het door de belastingdienst opgehaalde bedrag wordt, na aftrek van de kosten van de belastingdienst, overgemaakt op de rekening van de ondernemersvereniging (de BI-vereniging of BI-stichting).

Samenvatting

Samengevat kent een bedrijveninvesteringszone de volgende voordelen voor de ondernemers in het gebied:

• De lasten worden gelijk verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen.

• Doordat iedereen meebetaalt, komen collectieve investeringen van ondernemers in hun
winkelstraat of bedrijventerrein gemakkelijker van de grond.

• De bedrijveninvesteringszone levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat in de
winkelstraat of op het bedrijventerrein, door verbetering van het aanzien van het gebied,
het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling van de winkelstraat.

• De ondernemers kunnen via de uitvoeringsovereenkomsten duidelijke afspraken maken
met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in de
bedrijveninvesteringszone 

Uitgebreide informatie over de BIZ vindt u hier.