Anneke1.jpg

Anneke van Dijk Voorzitter

Is directeur van Bak Van Dijk Plan- en Projectconsult. Dit bureau maakt quick scans van winkelgebieden en adviseert omtrent branchering en marketing. Daarnaast is Anneke actief in de adviesraad van Panta Rhei en is voorzitter van de bondsraad van de ANWB Noord Holland.

Isabella.JPG

Isabella van Dillen secretaris

Vanaf de oprichting is Isabella actief voor de vereniging. We maken dankbaar gebruik van de jarenlange kennis, ervaring en accuratesse van Isabella.

Foto Donald linkedin.jpg

Donald Wegman Penningmeester

Voormalig detaillist en directeur van een inkoop- en marketing organisatie met ruim tweehonderdvijftig aangesloten zelfstandige detaillisten.

Het dagelijks bestuur vergadert twee keer per maand in een van de vergaderkamers van onze sponsor: Rabobank Amstel en Vecht.

We bespreken lopende zaken, organiseren vergaderingen en nemen initiatieven die leiden tot verbetering van de positie van de detailhandel in Amstelveen.

Vertegenwoordigers van de Amstelveense winkelgebieden vormen samen de bestuursraad. Dit is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan deze raad. Vier keer per jaar komt de bestuursraad bijeen.

Jaarlijks organiseren we een algemene ledenvergadering waar alle leden voor worden uitgenodigd. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en belangstellenden zijn van harte welkom.