Het dagelijks bestuur van de vereniging vertegenwoordigt de aangesloten ondernemers bij overheden en overlegorganen die lokaal en regionaal van belang zijn. We vertegenwoordigen de belangen van de Amstelveense detailhandel. Door onze actieve aanwezigheid beïnvloeden we beleidsvoornemens in het voordeel van onze leden.

Een groot aantal detailhandelsbedrijven met een vestiging in Amstelveen is lid van de VAD. De Bedrijven Investerings Zone Kostverlorenhof en de winkeliersvereniging van winkelcentrum Westwijk zijn collectief lid van de VAD.