Subsidie voor veiligheidsmaatregelen.

Als u subsidie wilt aanvragen voor een veiligheidsproject zijn er een aantal stappen te doorlopen:

Subsidie.png

Voorwaarden

  • Per project subsidieert de gemeente 40% van de kosten tot een maximum van € 1000,-

  • Als het subsidieplafond bereikt wordt, wordt de subsidie afgewezen

  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  • Uw activiteiten vinden in Amstelveen plaats

  • U moet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, ondernemersvereniging of winkelvereniging

  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst