wetswijziging.jpg

Laag btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Heeft u een bedrijf in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of als schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag u factureren tegen het lage btw-tarief. Dit was tot nu toe nog 6%. Maar vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op uw prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Lees meer over de wetswijziging.

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Het kabinet wil het belastingstelsel makkelijker maken. Het stelsel wordt daarom vanaf 2019 stap voor stap aangepast. Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning). Dit is een aanloop naar 2021, want dan zijn er nog maar 2 belastingschijven in box 1. Lees meer over de wetswijziging.

Minimumloon omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heeft u personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is dit wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder - bij een volledig dienstverband - vanaf 1 januari 2019: 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Lees meer over deze wetswijziging.

Werknemer langer partnerverlof bij geboorte kind, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Heeft u personeel in dienst? Dan hebben uw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon. Lees meer over deze wetswijziging.

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels op www.ondernemersplein.nl